Studii de specialitate


Studiile de specialitate sunt necesare elaborarii proiectului prin furnizarea de date esentiale aferente amplasamentului ales pentru constructie. In cazul constructiilor existente sunt necesare si caracteristici ale imobilului intrat de o perioada de timp in exploatare.


Studiul geotehnic este munca inginerului geotehnician ce determina caracteristicile terenului unde se va funda constructia. Datele furnizate de acest studiu stau la baza proiectarii tipului, dimensiunilor si armarea fundatiilor necesare. Informatiille furnizate sunt combinate cu informatii hidrogeologice si geofizice pentru o solutie de fundare cat mai sigura si eficienta.


Studiul topografic este munca inginerului topometrist ce determina caracteristicile amplasamentului unde se va construi. Prin acesta se identifica granitele terenului, caracteristicile naturale ale acestuia si ale celor facute de om in timp. Informatiile furnizate de acesta includ garduri, copaci, dealuri, rampe si alte caracteristici ale terenului ales pentru constructie.


Scenariu de securitate la incendiu este munca specialistului in incendii ce determina conditiile tehnice necesare pentru respectarea legislatiei in vigoare si ce actiuni trebuie intreprinse in caz de incendiu. Prin acesta se identifica toti factorii necesari pentru indeplinirea cerintei esentiale de siguranta la incendiu.

 


Auditul energetic este munca auditorului atestat energetic ce determina consumul energetic al unei constructii. Acesta este necesar atat constructiilor noi cat si celor vechi. Prin acesta se elaboreaza un certificat energetic ce atesta performanta energetica a constructiei necesar pentru intabularea, vanzarea sau inchirierea unui imobil.

 


Verificarea proiectului este munca verificatorului atestat MLAPT ce realizeaza un raport tehnic de verificare a acestuia. Prin acesta se determina corectitudinea realizarii proiectului in concordanta cu legislatia in vigoare.

 


Expertizarea proiectului este munca expertului atestat MLAPT se reprezinta realizarea unui raport tehnic referitor la starea unei constructii existente. Prin acesta se determina starea de uzura a constructiei, a instalatiilor si a corectitudinii executiei. Aceasta este necesara in cazul intervenirii asupra unei constructii existente si prezinta un raport ce cuprinde concluzii si solutii de remediere.