Comunicat de presa

Anunț de încheiere a implementării proiectului

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII STEEL DESIGN S.R.L., PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE, SOFTURI ȘI LICENȚE SPECIALIZATE ÎN DOMENIUL PROIECTĂRII

Societatea comercială STEEL DESIGN S.R.L..cu sediul în MUNICIPIUL BRAŞOV, CALEA FELDIOAREI, NR. 33 A 8, JUDEŢ BRAŞOV, CUI 16407265, Număr de înregistrare la Registrul Comerțului J08/1036/2004, a implementat in perioada 28.05.2019 și 31.12.2022 proiectul cu titlul „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII STEEL DESIGN S.R.L., PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE, SOFTURI ȘI LICENȚE SPECIALIZATE ÎN DOMENIUL PROIECTĂRII”, cod SMIS 134606, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 7581/17.02.2022, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Agenția de Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 634.420,96 lei, valoarea totala eligibila este de 497.676,51 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 398.141,21 lei, respectiv 338.420,03 lei contribuţia UE şi 59.721,18 lei contribuţia naţională.

Proiectul s-a implementat în Regiunea Centru, MUNICIPIUL BRASOV, CALEA FELDIOAREI, NR. 33 A 8, JUDET BRASOV, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general al proiectului „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII STEEL DESIGN S.R.L., PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE, SOFTURI ȘI LICENȚE SPECIALIZATE ÎN DOMENIUL PROIECTĂRII” a fost dezvoltarea si creșterea competitivității economice a societății STEEL DESIGN S.R.L. prin achiziția de dotări si programe informatice performante, de înalta calitate si implementarea unui sistem de management de mediu în scopul dezvoltării si extinderii afacerii, prin largirea gamei de servicii oferite în prezent, pe o piața tot mai diversificata

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Achiziția unor active corporale si necorporale în maxim 8 luni de la semnarea contractului de finanțare în scopul eficientizării procesului tehnologic.

2. Creșterea numărului de angajați cu cel puțin 1 persoana în maxim 11 luni de la semnarea contractului de finanțare.

3. Diversificarea gamei de servicii oferite, prin introducerea a doua noi servicii în maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

 

Rezultatele implementării proiectului constau în:

  • Diminuarea costurilor de producție cu cel puțin 10% din – dotări si programe informatice performante: timp redus de efectuare a operațiunilor, consum mai mic de energie.
  • Creșterea numărului de proiecte realizate cu cel puțin 20% pe an, datorita reducerii timpului de execuție si a operațiilor executate datorita achiziționării activelor ce fac obiectul proiectului, implementării sistemului de management de mediu si angajării de personal.
  • Introducerea a doua servicii noi în oferta companiei, specifice domeniului de activitate desfășurat, în raport cu cerințele pieței.

Indicatori suplimentari de rezultat: Cresterea numarului de angajati permanenti ai societatii, ca urmare a crearii unui loc de munca in perioada de implementare a proiectului pentru o persoana din categorii defavorizate.

STEEL DESIGN S.R.L.

Contact: SERBU ANDREI

Tel: 0723199797, E-mail: steeldesign2004@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro), precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

Contact Icon
Comunicat de presa | Proiectare constructii, proiectare hale metalice, proiecte constructii, studii de specialitate, asistenta tehnica, consultanta. - Înapoi Sus
Comunicat de presa | Proiectare constructii, proiectare hale metalice, proiecte constructii, studii de specialitate, asistenta tehnica, consultanta.
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Detalii Am înțeles